Nexø: Varmen og den høye lufttemperaturen kleber skjorta til ryggen. Svettedråpene pipler og jeg må stadig pusse brillene. Jeg befinner meg i et tropisk miljø på Bornholm omgitt av over tusen sommerfugler. De er vakre, de er skjøre og de er utryddingstruet.

Tekst og foto: Willy-André Martinsen

Mang en gang har jeg undret meg over hvor sommerfuglene har blitt av når jeg sitter i avslappet positur i hagen om sommeren.

Jeg myser i motlys og er godt fornøyd med dagens dont. Plenen er nyklippet, busker er stusset mens kvist, kvast, grener og blader er ryddet og kjørt bort. Men det er nettopp her noe av problemet ligger begravd. Vi friserer, strigler, klipper, raker og barberer bort det biologiske mangfoldet. Nå må vi slutte å skinne skallen og la håret gro!

I Bornholms sommerfuglepark har de samlet et stort antall tropiske sommerfugler.
I Bornholms sommerfuglepark har de samlet et stort antall tropiske sommerfugler.

La mangfoldet vokse i villnis, kvist og kvast
Hver enkelt av oss bør følge Hageselskapets råd om å sette av en flik i hagen der ugresset får stå i fred slik at sommerfugllarvene kan finne sin fórplante slik at de får muligheten til å utvikle seg. La kvisthaugen få vokse i et hjørne av hagen. Ved å plante trær, busker og blomster med nektar som sommerfuglene liker, gjør vi det lettere for dem å overleve. La de få tilgang til vann, og utsett gressklippingen med god samvittighet:

Vent heller en uke til, så gir du de blomsterbesøkende insektene mulighet til å hente sårt tiltrengt nektar og pollen også den uken, i din egen hage, sier Rebekka Lundgren som har forsket på pollinering og insektdød i sin doktoravhandling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hver enkelt av oss kan gjøre en innsats for å bedre levevilkårene for sommerfugler, insekter og småfugler. Men det store bildet er langt mer utfordrende.

Det er både spennende og inspirerende å kunne studere sommerfugler i et avgrenset miljø der en kan følge hele utviklingen fra egg til ferdig utviklet individ.
Det er både spennende og inspirerende å kunne studere sommerfugler i et avgrenset miljø der en kan følge hele utviklingen fra egg til ferdig utviklet individ.

Dramatisk utvikling
Forskerne har advart mot den dramatiske nedgangen i antall sommerfugler i flere år. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) opplyser (17. juni 2015) at populasjonen av dagsommerfugler knyttet til kulturlandskap i Europa er halvert mellom 1990 og 2011. De sier også at nye tall fra Danmark viser at tolv dagsommerfuglarter har forsvunnet de siste tiårene. I Norge er hver femte dagsommerfuglart i fare for å forsvinne fra norsk natur.

Intensivt jordbruk i Europa får skylda for den dramatiske utviklingen. Også i Norge er endringer i kulturlandskapet hovedårsaken til at sommerfuglene forsvinner. SABINA påpeker at åpne landskap gror igjen fordi det ikke beites eller slås som før, samtidig som jorda drives intensivt med monokultur og gjødsling.

Det fører til at blomstene som lever der forsvinner – og da forsvinner insektene med. Den samme dramatiske utviklingen ser vi hos villbiene, som også er avhengig av åpne landskap med blomster.

Populasjonen av dagsommerfugler knyttet til kulturlandskap i Europa har blitt halvert fra 1990 til 2011.
Populasjonen av dagsommerfugler knyttet til kulturlandskap i Europa har blitt halvert fra 1990 til 2011.

Økologisk mangfold under ett tak
Vanningsanlegget dusjer ørsmå dråper over det tropiske mangfoldet av planter og vekster i Bornholms sommerfuglepark som ligger like utenfor sentrum av den pittoreske småbyen Nexø. Jeg er omgitt av over ett tusen tropiske sommerfugler der hver art har sin egen vertsplante. De er så vakre, så fargerike og så skjøre. I dette avgrensede tropiske miljøet er det lett å observere de biologiske og økologiske sammenhengene, og det er spennende å kunne følge hele syklusen fra egg, til larve, puppe og ferdig utviklet sommerfugl.

Nå gjenstår det å overføre inspirasjonen til egen hage slik at jeg kanskje kan oppleve et større mangfold av sommerfugler i mitt eget utemiljø.

Dette er en Ugle-Øye-sommerfugl (Caligo beltrao) som har sitt opphav i Sør-Amerika.
Dette er en Ugle-Øye-sommerfugl (Caligo beltrao) som har sitt opphav i Sør-Amerika.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s