21 bøker om Svalbard

Mine besøk på Svalbard kan karakteriseres som korte turer.  Likevel er de dannelsesreiser. Det kan jeg takke litteraturen for. Summen av opplevelsene i Arktis og bøkenes magiske kraft gir grunnlag for refleksjon, ettertenksomhet, økt kunnskap og en vedvarende dragning mot 79° nord.

Tekst og foto: Willy-André Martinsen
Jeg liker å reise og jeg liker å lese, noe som er en bra kombinasjon for meg. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å lage en liste over mine fem beste Svalbard-bøker etter inspirasjon fra Nick Hornbys roman “High Fidelity”. Det gikk ikke. Jeg klarte ikke å velge, og ender derfor opp med en slags personlig veileder som representerer en bredde fra klassiske beretninger om fangstfolk til moderne guidebøker.

Flere av disse bøkene er vanskelig å få tak i, men det er ingen grunn til bekymring! Store deler av Nasjonalbibliotekets samling er digitalisert og gjort tilgjengelig på nett. Ved å gå inn på www.nb.no kan du i feltet søk i “digitalt innhold ” få tilgang til vår kollektive hukommelse. Jeg har merket de bøkene du kan lese i det digitale arkivet med *.

Boktitlenes nummerering har ingen ting med rangering å gjøre. Etter boklista har jeg oppført noen tips til nettbasert materiale som jeg også har hatt glede av.

Fjell-1
SAS-maskinen på vei fra Longyearbyen til Gardermoen stiger langsomt over landet med de kalde kyster

1*) Helge Ingstad: Landet med de kalde kyster. Gyldendal 1948.
Friluftsliv, jakt og drømmen om det store eventyret vokste for hver bokside da “Pelsjegerliv – blant Nord-Kanadas indianere” fant veien til gutterommet. Da han kom hjem fra Canada var Grønlandssaken under oppseiling og Helge Ingstad ble satt inn som sysselmann på Øst-Grønland i 1931 for å ivareta Norges interesser. Det gjorde han fram til 1933 hvor den internasjonale domstolen i Haag ga Danmark rett til hele Grønland. Oppholdet resulterte i boka “Øst for den store bre” som kom i 1935.

Helge Ingstad var sysselmann på Svalbard i perioden fra 1933 til 1935. Her begynte han arbeidet med manus til “Landet med de kalde kyster” som utkom i 1948. Her tar han for seg Svalbards historie kombinert med personlige beretninger om oppholdet og ekspedisjoner han foretok rundt om på øygruppa. Boka er rikt illustrert med fotografier, kart og plansjer.

Villa Fredheim-1
Villa Fredheim i Sassen i blått vinterlys. Fangstmannen Hilmar Nøis bygde opp sitt rike her sammen med kona Helfrid.

2*) Odd Berset: Hilmar Nøis. Storjegeren fra Svalbard. J.W. Eides Forlag 1953.
Kongen av Sassen” er en av de virkelig store legendene på Svalbard med sine 38 overvintringer. Bare 18 år gammel dro han på sin første overvintring sammen med tre onkler i 1909. Siden bygde han opp “Villa Fredheim” i Sassen. Dette er en eventyrlig beretning om en sterk personlighet.

I et 15 minutters arkivopptak fra NRK (1965) kan du høre Håkon Karlsen i samtale med Hilmar Nøis, Georg Bjønnes, som har 30 overvintringer bak seg på Svalbard, og selfanger Alfons Sebakk. På slutten av opptaket blir Hilmar Nøis utnevnt til æresmedlem av Arktisk forening, og direktør Johan Hagerup redegjør hvorfor Nøis får denne hederen.

Opptaket er hentet fra Nasjonalbibliotekets arkiv:
http://www.nb.no/nbsok/nb/77841c84c7cf09577ac0c3a754877606?index=8

3*) Tor Jacobsen: Ishavskvinne. Historien om Helfrid Nøis. Gyldendal 1979.
Overvintringsfangst på Svalbard er også historien om mange sterke kvinner. En av dem var Helfrid som giftet seg med Hilmar Nøis i 1937. Som ung og veletablert kvinne med jobb og leilighet i Oslo ble hun nærmest kapret av storjegeren på den nordgående hurtigruta som nettopp hadde bakket ut fra kaia i Svolvær. Mot alle odds svarte hun ja på forespørselen om å bli med til Sassen Bay.

Sassen-1
Det er lett å la seg fascinere av landskapet på Svalbard. En ting er å beskue det, en annen å leve i det som fangstmann.

4) Christiane Ritter: Kvinne i polarnatten. Polar Forlag 2002.
Sammen med ektemannen Hermann Ritter og Karl Nicolaisen fra Tromsø, overvintret Christiane på Gråhuken ved Wijdefjorden i 1935/36. Hun forlot det sentrale Europa for å leve i isolasjon helt nord Svalbard. Dette er en annerledes fortelling av en kvinne som var sterkt grepet av arktisk natur.

5*) Lars Normann Sørensen: Henry Rudi, isbjørnkongen. Gyldendal 1961.
Henry Rudi blir ikke omtalt som isbjørnkongen uten grunn. 713 isbjørner måtte bøte med livet under hans hånd etter 27 overvintringer på Svalbard og Grønland. Han var en jeger og fangstmann med den evige lengsel i blodet, skriver Helge Ingstad i forordet. Han mener det er et under at Rudi overlevde de mangfoldige opplevelsene i polarstrøkene.

6) Thor B. Arlov: Svalbards historie. Tapir Akademiske Forlag 2003.
Dette er en meget god populærvitenskapelig framstilling av Svalbards historie fra oppdagelsen i 1596 og fram til våre dager.

Amundsen-1
Bysten av Roald Amundsen i Ny-Ålesund er reist som minne om ekspedisjonene mot Nordpolen med flybåtene N-24, N-25 og luftskipet Norge i 1925 og 1926.

7) Roald Amundsen: Nordpolen. Den første flukt over polhavet 1925-1926. Gyldendal 1930.
Amundsen var åpen for bruk av moderne teknikk for å utforske polområdene. I 1925 gjorde han et forsøk på å nå Nordpolen fra Ny-Ålesund med de to flybåtene N-24 og N-25. Året etter nådde han den geografiske nordpol med luftskipet Norge på ferden fra Ny-Ålesund til Teller i Alaska.

8) Umberto Nobile: Med “Norge” over Nordpolen. J.W. Cappelen Forlag 1976.
Ekspedisjonen med luftskipet Norge viser med all tydelighet at dette var en ferd preget av sterke personlige interesser. Dette er italieneren Umberto Nobiles framstilling av polferden som nyanserer og utdyper motsetningene innad i det luftbårne prosjektet.

Ny-Ålesund-1
Utsikt fra Ny-Ålesund over Kongsfjorden mot Kongsbreen. Monica Kristensen har skrevet flere gode bøker med inspirasjon fra det gamle gruvesamfunnet etter flere overvintringer.

9) Monica Kristensen: Kings Bay-saken. Forlaget Press 2012.
Gruveulykka i Kings Bay 5. november 1962 snudde opp ned på norsk etterkrigshistorie. Den markerte slutten på Arbeiderpartistaten og Einar Gerhardsens epoke. Dette er en velskrevet bok som retter et skarpt søkelys på den tragiske hendelsen.

10) Monica Kristensen: Det magiske landet. Fortellinger om Svalbard. Gyldendal 1989.
Denne boka er en samling fortellinger fra Svalbard som er forfattet etter to overvintringer i Ny-Ålesund.

11) Ragnar Thorseth: Familien i isødet. En vinter i Kongsfjorden på Svalbard. Grøndahl 1989.
Vinteren 1987/1988 overvintret eventyreren Ragnar Thorseth og familien i Kongsfjorden. De lot seg fryse inn i isen om bord i fangstskuta Havella som er tegnet av Bjarne Aas. Typisk nok fikk Thorseth ideen til overvintringen om bord i et vikingskip midt ute i Stillehavet.

Da sommeren kom, seilte de Havella nordover og inn i Woodfjorden. De la seg til ved iskanten utenfor Mushamna hvor de får nærmøte med isbjørn. Den blir foret med både grønlandsrøye, pølser og fenalår. Noen uker senere publiserte Sunnmørsposten bildene fra det mektige besøket om bord.  I den forbindelse intervjuet jeg Ragnar Thorseth hvor han sa:

Jeg hadde ikke tort å mate bikkjene vi hadde om bord på samme måte som med isbjørnen. De var langt mer grådige.

12) Stein P. Aasheim: Svalbard. Fangstfamilien på 79° N. Cappelen 2003.
Dette er en praktbok med flotte fotografier ført i pennen av en særdeles dyktig skribent. Fangstfamilien Stein P. Aasheim, Ragnhild Amundsen og de to barna Eline og Ingvill lar oss bli med gjennom et fangstår på Austfjordneset i Wijdefjorden.

13) Julie C. Knarvik & Sverre Chr. Jarild: Jeger i Svalbards villmark. Tommy Sandal – tradisjonell fangstmann i moderne tid. Kagge 2010.
Gjennom to år dokumenterte journalist Julie C. Knarvik og fotograf Sverre Chr. Jarild fangstmannen Tommy Sandal sitt liv som jeger på Austfjordneset i Wijdefjorden. Dette er en bok du kan søke deg inn i, gjerne foran en sprakende peis med gylden Laphroaig i glasset.

14) Pål Hermansen: Svalbard. Polarlandet. Kom Forlag 2011.
Dette er i første rekke en bok med utmerkede fotografier av en internasjonalt merittert fotograf.

Vaktmann-1
En enslig bevæpnet vakt i kulturhuset i Pyramiden der barnetegningene fortsatt pryder veggene.

 

Pyramiden-1
Den russiske gruvebyen Pyramiden ble nedlagt i 1998. I dag er det bare en håndfull mennesker tilbake som sørger for nødvendig vedlikehold og drift av hotellets bar.

15) Kjartan Fløgstad: Pyramiden. Portrett av ein forlaten utopi. Spartacus 2007.

Heilt her oppe under Nordpolen blei gruvebyen Pyramiden reist som eit seint uttrykk for sovjetisk planlegging og utopisk avantgardisme. Og slik står byen den dag i dag. Den einaste skilnaden er at Pyramiden er forlaten, gruvene nedlagde, bygningane står tomme attende“.

Dette skriver Fløgstad innledningsvis i den essayistiske reiseskildringa.

På slutten av 1990-tallet ble en av de største bosettingene på Svalbard forlatt. Et veldrevet samfunn med kulturhus, barnehage, hotell og sykehus ble lagt øde. I dag er Pyramiden redusert til en arktisk spøkelsesby der en håndfull sjeler betjener besøkende turister.

Havhest-1
En Havhest i elegant svev over speilblankt vann.

6) Pål Hermansen: Svalbard guide. Guidaros Forlag 2007.
Dette er en dedikert guide-bok om Svalbard som er tematisk oppbygd med kapitler om geologi, plante- og dyreliv, historie, klima og en rekke praktiske opplysninger det er greit å vite noe om som turist på øygruppa. Den er rikt illustrert med fotografier. Dette er på mange måter en praktisk og nyttig bok, men etter min mening er den altfor knotete og vanskelig å finne fram i. En skikkelig innholdsfortegnelse hadde øket bruksverdien mange hakk.

17) Bjørn Fossli Johansen (red.), Kristin Prestevold og Øystein Overrein: Cruisehåndbok for Svalbard. Norsk Polarinstitutt 2010.
Under sommerens tokt langs nordvestkysten av Svalbard hadde jeg stor glede av denne boka. Stoffet er velorganisert med en rekke fotografier, plansjer, detaljkart og kvalitetssikret informasjon om alt fra gamle fangststasjoner til dyreliv og verneområder. Dette er rett og slett et lite praktverk!

Cruisehåndboka er også digitalt tilgjengelig på følgende adresse:
http://cruise-handbook.npolar.no/no/index.html

Blått hus-1
På vei opp de 250 trappetrinnene fra kaia til stormessa i Barentsburg møter du disse fargerike trehusene. I løpet av de siste årene har bebyggelsen imidlertid blitt betydelig oppgradert.

18/19/20/21) Monica Kristensen: Hollendergraven (2007), Kullunge (2008), Operasjon Fritham (2009) og Den døde i Barentsburg (2011). Forlaget Press.
Jeg er ingen krimleser, men disse bøkene som spinner rundt sysselmannsbetjent Knut Fjeld har jeg forelsket meg i. Etter lange dager med storslåtte opplevelser er det finfint å synke hen i salongen på Funken med en kald øl og la seg føre inn i historiene som er inspirert av det avgrensede miljøet du er omgitt av på 79° Nord.

Nyttige digitale lenker
Innledningsvis nevnte jeg at Nasjonalbiblioteket har digitalisert store deler av samlingen de disponerer. Tre bøker som bør være av interesse og som du finner i arkivet er:

  • Kjell Fjørtoft: Kongen av Sassen Bay – fangstfolkenes historie. Gyldendal 1995.
    Arvid Moberg: Svalbards sønner. J.W. Eides Forlag 1960.
    Kjell Fjørtoft: Menn av is og kulde – kampen om Svalbard. Aschehaug 2000.

I Nasjonalbibliotekets digitale arkiv kan du også lese Svalbardposten som er organisert etter årganger.

Longyearbyen-1
Sysselmannen holder til på Skjæringa lengst borte til venstre i bildet. I forgrunnen ser vi det legendariske Huset som rommer både nattklubb, gourmetrestaurant og en av Europas største vinkjellere.

På nettsidene til Sysselmannen på Svalbard er det lenker til en rekke informative brosjyrer:
http://www.sysselmannen.no/Annet/Brosjyrer/

Sysselmannen på Svalbard har også utgitt Katalog prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard (Versjon 1.1 (2013) av Irene Skauen Sandodden som du kan lese her:
http://www.sysselmannen.no/Documents/Sysselmannen_dok/Trykksaker/Katalog_prioriterte_kulturminner_paa_Svalbard_versjon_1_1_2013_komprimert.pdf

Gustav Rossnes har utarbeidet en katalog for Norsk overvintringsfangst på Svalbard 1895-1940. Meddelelser nr. 127, Norsk Polarinstitutt 1993:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/173079/Meddelelser127.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mange av bøkene jeg har referert til er utgått av bokhandlernes sortiment. Det er morsomt å gå på skattejakt i antikvariater og bruktbokhandlere. Dersom du søker etter utvalgte titler, kan du benytte deg av: http://www.antikvariat.net/

Antikvariat.net er en samarbeid mellom over nitti skandinaviske antikvariater som oppdaterer boklistene sine hver mandag.

Dette er selvsagt bare et lite og snevert utvalg av Svalbard-bøker. Jeg tar mer enn gjerne i mot tips om litteratur som har dette spennende området som tema. God lesning!

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: